RODO, a BHP i Kodeks Pracy

RODO a monitoring w firmie

Jak wszyscy wiemy, od 25 maja działają u nas przepisy RODO. Pragnę jedynie zająć się tematyką BHP i Kodeksu Pracy, które również mają coś wspólnego z RODO – wprowadzają coś czego wcześniej nie było – monitoring w miejscu pracy.

Praktycznie rzecz biorąc, firmy monitorowane są już od dawna, ale dopiero teraz w aktach prawnych znalazła się pozycja pod tym właśnie tytułem. Wszystko to po to, aby pracownik czuł się bezpieczny, mienie dobrze chronione, a produkcja kontrolowana. 🙂

Aby to wszystko zapewnić, pracodawca może zamontować w zakładzie, oraz na zewnątrz monitoring w postaci technicznych środków rejestrujących.

Nie obejmuje on jednak:
  • pomieszczeń sanitarnych
  • szatni
  • stołówki oraz pralni
  • pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celów określonych powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.
Obowiązki pracodawcy:
  • nagrania wyłącznie do celów firmowych
  • kasowane po okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy
  • cele, zakres i sposób monitorowania powinny być jasno określone (regulamin, obwieszczenie)
  • informowanie pracowników o monitoringu nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem
  • na piśmie przed dopuszczeniem do pracy
  • oznakowanie obszaru za pomocą znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później, niż 1 dzień przed jego uruchomieniem

W zakres monitorowania pracy wchodzi również kontrola poczty elektronicznej, która nie może naruszać tajemnicy korespondencji, oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej)

O w/w pracownik musi również wiedzieć na 2 tygodnie przed jego wprowadzeniem. Wszystkie te uregulowania prawne nie przewidują uzyskania zgody pracowników na ich wprowadzenie, co oznacza, że nie będzie można sprzeciwiać się w jakikolwiek sposób.

źródło:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000),
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Jeśli uważasz, że treści są interesujące i dające Tobie wartość – zapisz się poniżej do mojego newslettera, a będziesz informowany o najnowszych artykułach

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *